ACS Barker Road - Standard 4 B (1954)

Can you identify who's who in the pix below?

1. Soon Khiam Khuan

12. Lim Huat Chye

23. ???

34. ???

2. Toh Sa Wie

13. Lee Kah Lit

24. Michael Hwang

35. Tan Soon Hock (Sluggo)

3. Yeoh Peng Tiong

14. ???

25. Chan Tiong Hin

36. Samuel Ho

4. Tan Tock Cheow

15. Chia Soon Keng

26. Leong Keen Wah

37. Chan Wing Dai

5. Leng Chiang Lek

16. Hamid

27. Tan Kim Ping

38. ???

6. Yik Pak Yeong

17. ???

28. Yee Teck Yong

39. David Han Liang Juan

7. Lim Kok Lian

18. Wilfred Wang

29. ???

40. ???

8. Ng Yau Fong

19. Lim Han Soon?

30. Leslie Lau Chye Huat

41. Michael Tan Soo Leong

9. Chiam Tee Tong

20. ??? Kheng Huat ????

31. Robert Foo Siang Mong

 

10. Chia Fook Kun

21. Tan Cheng Ho

32. Ronnie Kwok Chong Yong

42. Nemo

11. Henry Tan

22. Felix Foo

33. is this Ah Pek?

 

    Back to Photo Album