STANDARD 3A  (1953)

Front Row (left to right):

Tan Poh Soon, Chia Fook Kun, Ng Kok Cheow, Peter Lin Teck Hsiung, Lim Tiong Chew, Yee Teck Yong, Oliver Hennedige, Chia Soon Keng, Nelson Tan, Choo Tuck Wah, Chew Tiong Keng, Francis Seow Tai Kong

Second Row (left to right):

Eio Eng Hua, Mohd Abdullah, Soon Khiam Kuang, Mike Chan, Toh Sa Wie, Ying Siew Hoy, Lim Kheng Seng, Percy Tan Eng Hin, Aw-Yang Teow Ming, Liew Lee Kim, Dick Khoo Kay Giap, Chong Kim Chow, Low Kok Hin,  Foo Kim Jin

Back Row (left to right):

James Lee, Kok Ah Keong, Chia Khong Sien, Tan Kim Ping, Jagjit Singh Saudhu, Yeoh Peng Tiong, Miss Jessie Proctor, Aw Tok Nam, Tan Jiew Sin, Quek Wee Seng, Ng Yau Fong, Ha Kim Lim, Daniel Cheng Yen Kwang